SHKOLLA E MESME E PROFILIZUAR "PARTIZANI"
Rr.4 Deshmoret
                                                 

Tirane,ALBANIA

 

DREJTORESH: Znj. Luljeta Basha
Tel: +355 4 22 50 31
Fax:+355 4 22 50 31
E-mail: shkolla_partizani@yahoo.com

 

 

Numri i nxenesve: 1151
Numri i vajzave: 577
Numri i djemve: 574
Numri i mesuesve: 48

Numri i klasave: 28

Lloji i shkolles: Publike

Ne shkollen tone mesohen dy gjuhe te huaja Frengjish&Anglisht. Mesimi zhvillohet me metoda bashkekohore.Ne shkollen tone ekziston kabineti i Kimise,kabineti i Informatikes,palestra e forces etj.